ЦО Баљевац
ЦРКВА УСЕКОВАЊА ГЛАВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У БАЉЕВЦУ

Црква Усековања главе Светог Јована Крститеља у Баљевцу на Ибру, на основу архитектонских одлика грађевине, потиче са краја XII или почетка XIII века. Иако се налазила у самом средишту тадашње crkvaСрбије, о њој нема писаних извора пре XVIII века. Радови на заштити њене архитектуре изведени су 1935. и 1936. године и тада је преко ње постављена кровна конструкција која почива на девет стубова постављених око саме грађевине, док су конзерваторски радови на њеном живопису рађени 1969. године.

Данас се Црква Светог Николе налази под заштитом Републике Србије, као споменик културе од великог значаја, а по карактеристикама јој је слична оближња Црква Светог Николе у Шумнику.

Архитектура и живопис

Црква има основу једнобродне грађевине, њена унутрашњост је пиластрима подељена на три травеја, док се на источној страни налази широка олтарска апсида. Направљена је од крупног, тесаног камења, са прозорским оквирима од, највероватније радочелског, мермера беле боје, док су јој фасаде подељене слепим луковима, карактеристичним за романичко градитељство у Приморју.

Живопис у унутрашњости цркве је очуван само делимично, у нижим деловима, а на основу стила, датира се у средину XIV века. Његов најзанимљивији део свакако је циклус фресака посвећених храмовном свецу, због необичних композиционих решења и приказивања чуда светог Николе, без сцена из његовог живота

 

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У БРВЕНИКУ
На основу стилских обележја архитектуре, црква Св. Николе у Брвенику подно средњевековног града Градине. Датује се у крај XII или прву половину XIII века. Историја овог храма је до XVIII века потпуно непозната, иако се налази у области која је била привредно средиште српске средњовековне државе, у Crkva u Brvenikuнепосредној близини града Брвеника. Jеднобродна грађевина, са широком олтарском апсидом и три травеја међусобно одвојена пиластрима, зидана је крупним тесаним каменом, док су оквири прозора исклесани од белог, највероватније радочелског мермера. Фасаде су рашчлањене слепим луцима, што везује цркву Св. Николе за приморско, романско сакрално градитељство. Баљевачки живопис, очуван само фрагментарно и то у нижим зонама, показује стилске одлике сликарства средине XIV века. Иконографски најзанимљивији је циклус патрона храма, због необичних композиционих решења и приказивања чуда св. Николе, без сцена из његовог живота. Током заштитних радова 1935. и 1936. црква је покривена конструкцијом коју носи девет стубаца, удаљених око пола метра од зидова храма. Конзервација фресака је изведена 1969.

Данас се Црква Светог Николе налази под заштитом Републике Србије, као споменик културе од великог значаја, а по карактеристикама јој је слична оближња Црква Светог Николе у Шумнику.

 

 

Архитектура и живопис

Црква има основу једнобродне грађевине, њена унутрашњост је пиластрима подељена на три травеја, док се на источној страни налази широка олтарска апсида. Направљена је од крупног, тесаног камења, са прозорским оквирима од, највероватније радочелског, мермера беле боје, док су јој фасаде подељене слепим луковима, карактеристичним за романичко градитељство у Приморју.

Живопис у унутрашњости цркве је очуван само делимично, у нижим деловима, а на основу стила, датира се у средину XIV века. Његов најзанимљивији део свакако је циклус фресака посвећених храмовном свецу, због необичних композиционих решења и приказивања чуда светог Николе, без сцена из његовог живота.

 

Црква светог Николе у Шумнику

Цркв800px-Crkva_svetog_Nikole_u_Sumniku_iz_daljineа светог Николе налази се у селу Шумнику код тврђаве Брвеник, недалеко од Рашке. Није познато када је подигнута, али се сматра да је у питању задужбина неког властелина, настала крајем XIII или почетком XIV века, док су архелошка истраживања потврдила употребу цркве током XIV и XV века. По времену настанка, али и неким стилским карактеристикама (има неких одлика романике), слична је оближњој цркви светог Николе у Баљевцу[1]. Радови на истраживању и конзервацији цркве, окончани су током `80 година XX века.

Црква се данас налази под заштитом Републике Србије, као споменик културе од великог значаја.

 

Архитектура и живопис

Шумничка црква је направљена од камена, са једнобродном основом и полукружном олтарском апсидом. Нише у зиду имају улогу проскомидије и ђаконикона, док је њена спољашњост била малтерисана и украшена тзв. слепим аркадама.Sumnik

Њена унутрашњост била је украшена фрескама, које су врло слабо очуване. Изнад улаза је у ниши насликано Успење Пресвете Богородице, док су најнижу зону чиниле стојеће фигуре.На основу угребаног цртежа и основне окер-зелене хармоније може закључити да је сликар био образован у најбољим традицијама монументалног сликарства.